Viac jemnosti pre nás a budúce generácie


Tento je hrdou súčasťou unikátneho udržateľného reťazca hodnôt skupiny Metsä Group.

O lesy sa staráme

Je pre nás dôležité, aby naše drevo pochádzalo z udržateľne spravovaných lesov, ktoré rastú viac, než sú využívané, a v ktorých je udržiavaná biodiverzita. So surovinami zaobchádzame šetrne.
• Každá časť spracovaného stromu je čo najefektívnejšie využitá.
• Takmer 90 % dreva, ktoré Metsä používa, je certifikovaných a vysledovateľných k udržateľným zdrojom.

Udržateľnosť v každej fáze výroby

Udržateľnosť zohľadňujeme pri každom kroku našej výroby. Preto optimalizujeme využívanie vody a energie, aby boli čo najefektívnejšie.
• Vodu využívame zodpovedne a myslíme predovšetkým na jej recykláciu. V našich závodoch voda opakovane cirkuluje celým výrobným procesom, a tým pádom je využitá niekoľkokrát.
• Naším cieľom je využiť všetky vedľajšie produkty z výroby. V súčasnosti až 98 % vedľajších produktov je ďalej použitých.
• Naše procesy stále zlepšujeme. Do roku 2030 plánujeme mať našu výrobu bez využitia fosílnych palív.

Na obaloch záleží

Dbáme na to, aby aj naše obaly boli udržateľné. Za posledné dva roky sme o 17 % znížili podiel plastov v obaloch, v ktorých sú balené výrobky značky Tento. Do roku 2030 plánujeme mať ponuku našich produktov bez plastov.

Vyrábané blízko vás – lokálne

Všetky produkty vyrábame v rozumnej vzdialenosti od zdrojov surovín a od našich odberateľov. Menšia vzdialenosť znamená menšiu potrebu prepravy tovaru a tým pádom aj zníženie emisií CO2. Lokálna výroba taktiež podporuje miestnu ekonomiku a vytvára nové pracovné miesta. Naším cieľom je udržiavať dopravnú vzdialenosť od našej výroby do 500km.